lk kk sonrasnda  omuzun sabitliini salayan dokularn bir ksmnn iyileememesi yeniden ka neden olur. Bunlardan en sk grleni labrum denen kkrdak destein kemie yapma yerinden ayrlmas,  omuz kapslndeki geveme ve  kol (humerus) kemiinin kresel yapdaki ba ksmndaki defektlerde sorumlu tutulmaktadr. Bu problemlerin onarld cerrahi mdahaleler sonras bile yeniden kklar grlebilmektedir.

Tekrarlayan omuz kklar eklemde bozulma ve kirelenmelere neden olabilirken  omuz evresi kas  ve tendonlarda kalc hasarlar oluturabilir. Bu nedenlerle tekrarlayan omuz kklarnda cerrahi tedavi nerilir.

Omuzunuz ilk ktnda derhal doktora bavurun. kn yerletirilmesi kolayca baarlamazsa fazla zorlamadan genel anesteziyle yaplmaldr. kk yerine yerletirildikten sonra omuz 3-4 hafta gevek bir tesbit yaplmaldr. Bu tesbit iyileebilecek dokularn iyilemesine olanak verir. Tesbit sonras omuz adelelerinin kuvvetlendirilmesi de nemlidir. Btn bunlara ramen omuzunuz yeniden kabilir.

 

Tekrarlayc kk tipleri :

1- Travmatik kklar

lk kn nemli bir travma ( dme,arpma,trafik kazas vs.) ile olduu, tek yne (ne veya arkaya) kklarda, krek kemiinde eklem yapsna katlan labrum dediimiz, kol kemiine bariyer grevi yapan yap zedelenir ve krek kemiine yapt yerden ayrlr ve bariyer yaps zedelendii iin(Bankart lezyonu)  omuzun tekrar kma olasl artar ve tekrarlayc kklarda sadece cerrahi tedavinin etkili olduu kk tipidir
Tekrarlayc omuz kklarnn % 90 klasik travmatik kklardr. lerleyen vakalarda kklar ok kolay olabilmekte ve hastalar genellikle omzunu kendileri yerletirmeye balamaktadrlar. Tek tedavi seenei cerrahi dir.

 

2. Atravmatik kklar:

lk kn nemli bir travma olmadan, gnlk aktivasyon srasnda fazla zorlama ile oluan (kolu evirmek, frlatma, ters bir hareket yapmak gibi), hem arkaya hem ne kan, genellikle her iki omuzda grlen, tedavisinde nceliin fizik tedavi olduu ve operasyonunda da kapsl operasyonlarnn yapld kk tipidir.
Bu hastalarda omuz ok kolay kmakta ve yerine girmektedir. yi ve deneyimli ellerde yaplan fizik tedavi ile % 80 tedavi olmaktar. Fizik tedaviye cevap vermeyenler ise cerrahi yntemlerle tedavi edilebilmektedir.

 

3- stemli kklar:
Hastalar omuzlarn istemli olarak ne ve arkaya karp yerine yerletirirler. Bu hastalarn ncelikle istemli kk yapmaktan vazgemeleri gerekir. Bunun iin bazen psikolojik tedavi gerekebilir. stemli kk yapmaktan tamamen vazgeen hastalarda atravmatik kktaki gibi tedaviye devam edilir. Fizik tedaviye ramen belirli hareketlerde kk oluuyorsa cerrahi tedavi denenebilir fakat cerrahi tedavi baars olduka dktr.

 

Cerrahi Tedavi:

Bir cerrahiden beklenen zellikler unlardr;

1. Dk nks oran
2. Dk komplikasyon oran
3. Dk yeniden operasyon oran
4. leride eklemde kirelenme olasl dk olmal
5. Omuz ekleminde hareket kstll yapmamal
6. Vakalarn byk ounluuna uygulanabilir olmal

Genelde artroskobik % 80, ak operasyonlar ile % 85 ler civarnda baar salamaktadrlar. Artroskopik cerrahi teknik olarak olduka zor ve zel bir eitim gerektiren bir tekniktir. Baar oran iyi ellerde %90 dr.

 

ARTROSKOPK CERRAH:

Avantajlar
Ek patolojiler tedavi edilebilir.
Ameliyat sonras daha azdr
Rehabilitasyonu daha kolaydr
Eklem  hareketlerinde kstlanma riski az
Ciltte daha az iz brakr
Cerrahi sresi ksadr

 

Dezavantajlar 
Kemik eksikliine bal tekrarlayan kklar tedavi edilemez
Cerrahi tekniin mkemmellemesi zaman alr
Yeterli destek dokusu yoktur
Nks riski ok kk oranda da olsa daha yksektir.

Omuz kklarnn deiik tiplerinde deiik artroskopik cerrahi yntemleri vardr.

1. Artroskobik bankart tamiri; Labrum denilen omuz yuvasnn n ksmnda bulunan kkrdak destek tekrarlayc omuz kklarnn en nemli nedenlerinden biridir. Arkada 1 nde 2 kk bir delik araclyla yaplan bu cerrahide labrum orjinal yerine dikilir. Bu kkrdak paray kemie tesbiti iin ucunda ip bulunan 3-5 mm lik bir vida kemie yerletirilir ve labrum da ip kullanlarak kemie dikilir.

2. Eklem kapslnn daraltlmas; Labrumun yrtk olmad, labrumun tamamen dejenere olduu tekrarlayc omuz kklarnda veya labrum tamirine ek olarak yaplr. Ama tekrarlayc kklarla bollam eklemi kapslnn daraltlmasdr. Daraltma iin bol kapsln alt blmnden balanarak yukar doru dikilerle bolluk sklatrlr.

3. Dalama :Bollam eklem kapslnn  artroskopik olarak eklem iinden radyofrekans akm kullanlarak stlmas ve sonrasnda kapsln bzmesi ile zetlenebilecek tedavi yntemidir. Tek bana uygulanabilecei gibi bankart tamirine ek olarak da yaplabilir.Komplikasyonlar nedeni ile kullanm azdr.
Ameliyat sonras dnemde kol 4 hafta askda kalr. Askda kald srece gnde 3 kez verilen omuz sallama ekzersizleri yaplr. Hasta 5. gnden itibaren banyo yapabilir. Kolun askda kald sre iinde ask karlarak omuz sabit kalmak zere yemek yenilinebilir, bilgisayar kullanlabilir ve yaz yazlabilir.

4-6 haftalar aras pasif ve kstl aktif hareketlere izin verilir. 6-10. haftalar arasnda aktif hareketler ve eitlilii  arttrlr. Bu srete hastalar gnlk ilerinin byk ksmn yapabilir, kolun omuz seviyesinin zerine yana almas dndaki hareketlere izin verilir. 10 ve 12. Haftalar arasnda  omuz hareketlerinden frlatma hareketi dndaki hareketlere izin verilir. 12-16. haftalarda tm hareketlere izin verilmeye balanr. 16. haftada spora izin verilir. Kolun bast pozisyonunda youn kullanld sporlara (Tenis, basketbol, voleybol, )6. ay sonrasnda izin verilir.
Ameliyat sonras uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon en az cerrahi kadar nemlidir.