Her ya grubuna baaryla uygulanan artroskopi, eklem hastalklarnn tan ve tedavisinde kullanlr. Artroskopi kelimesi latinceden alnm olup, Artros(eklem) ve skopi (gzlemek) anlamna gelen kklerden tretilmitir. Yani, artroskopi "eklemin iine bakmak" anlamna gelir. Eklemin iini grmemizi salayan alete ise artroskop denir. Artroskop, fiberoptik k kaynana balanm mercek ve video kamera sistemlerinden oluur. Eklem ierisini gzlemek iin, 0.5 cm'lik deliklerden artroskopinin optik sistemi eklemin ierisine sokulur. Skop denilen optik sistemin ucuna taklan bir kamera ile monitrden btn eklem ii grlr. Grntler videoya kaydedilebilir, fotoraf alnabilir.


Artroskopik giriim iin ameliyathane artlar ve anestezi gereklidir. Tansal artroskopi lokal anestezi ile yaplabilir. Cerrahi artroskopi iin sklkla genel veya spinal (belden uyuturma) anestezi gereklidir. Optik aleti eklem iin sokmak iin 0,5 cm boyunda bir kesi yaplr. Tan ve tedavi iin birka kesi daha gerekebilir. Cerrahi ilem iin gereken aletler ikinci bir kesi ile eklem ierisine sokulur. Artroskopik giriim sonras ounlukla hafif ar kesiciler yeterli olur. Yaplan ilemin cinsine gre hastanede kal sresi bir ile iki gn aras deiir, apraz ba veya diz kapa k tamiri yaplan hastalar dnda genellikle yat sresi bir gndr. yileme sresi, yaplan giriimin byklne gre deiebilmekle birlikte olduka ksadr.