Metabolik sendrom gelecekte diyabet ve kardiyovaskler hastalk geliim riskini arttran, birden fazla risk faktrnn bir arada bulunduu metabolik bir disfonksiyondur. Tan kriterleri iinde bel evresi  lsnde art, kan basnc ykseklii ya da hipertansiyon tedavisi almak, alk kan ekeri  ve trigliserid ykseklii ve yksek dansiteli lipoprotein kolesterol dkl bulunur. Bir olguda Metabolik Sendrom  var diyebilmek iin saylan bu kriterlerden en az tanesinin varl arttr.

Metabolik sendromun grlme skl kilo art ile doru orantl olarak artar.

Metabolik sendrom risk faktrleri:

 • Obezite
 • leri ya
 • Genetik
 • Menopozal dnem
 • Sigara kullanm
 • Dk gelir dzeyine sahip olmak
 • Yksek karbonhidratl beslenme alkanl
 • Fiziksel inaktivite

Obez olgularda obezite devam ettii srece diyabet, MetS ve kardiyovaskler risk faktrleri asndan yllk aralklarla mutlaka yaplmas gereken deerlendirmeler unlardr:

 • Bel evresi lm
 • Kan basnc lm
 • Alk kan ekeri (AK)*
 • Glikozillenmi hemoglobin (HbA1c)*
 • Lipid paneli