• Neden Check-Up Yaptrmalyz?

  Salkl bireylerin salk taramalarnn yaplp genel durumlarnn, ,

 • PRP Tedavisi

  Kendi kannzdan gelen g!

 • Kk Hcre Tedavisi

  Kk Hcre Nedir?

 • Obezite

  Obezite Birok Hastala Neden Olabilir

 • Ayak Bilei Burkulma Ve ncinmeleri

 • Birinci Ylmz Kutlu Olsun

 • Al Trenimiz

  Al trenine ilgi youndu

 • Hasta Odalarmz

  Hastalarmz, onlarn konforu ve rahat iin zenle hazrladmz odalarda, misafir ediyoruz.

 • Snnet Hangi Yalarda Yaplmaldr?

 • Cumartesi Gnleri Hizmet Vermeye Devam Ediyoruz

 • Metabolik Sendrom

 • Artroskopi Nedir?

 • Menisks Yrtklar, Tan Ve Tedavisi

 • Tekrarlayan Omuz kklar

 • Refl Nedir?

 • lser Mevsimi

 • E-Randevu ve E-Laboratuvar

Blmlerimiz

Bizden Haberler

Metabolik sendrom gelecekte diyabet ve kardiyovaskler hastalk geliim riskini arttran, birden fazla risk faktrnn bir arada bulunduu metabolik bir disfonksiyondur. Tan kriterleri iinde bel evresi  lsnde art, kan basnc ykseklii ya da hipertansiyon tedavisi almak, alk kan ekeri  ve trigliserid ykseklii ve yksek dansiteli lipoprotein kolesterol dkl bulunur. Bir olguda Metabolik Sendrom  var diyebilmek iin saylan bu kriterlerden en az tanesinin varl arttr.

Metabolik sendromun grlme skl kilo art ile doru orantl olarak artar.

Metabolik sendrom risk faktrleri:

 • Obezite
 • leri ya
 • Genetik
 • Menopozal dnem
 • Sigara kullanm
 • Dk gelir dzeyine sahip olmak
 • Yksek karbonhidratl beslenme alkanl
 • Fiziksel inaktivite

Obez olgularda obezite devam ettii srece diyabet, MetS ve kardiyovaskler risk faktrleri asndan yllk aralklarla mutlaka yaplmas gereken deerlendirmeler unlardr:

 • Bel evresi lm
 • Kan basnc lm
 • Alk kan ekeri (AK)*
 • Glikozillenmi hemoglobin (HbA1c)*
 • Lipid paneli
Birinci Ylmz Kutlu Olsun

Birinci Ylmz Kutlu Olsun

Mustafakemalpaa ve evresinde st dzey teknolojilerden faydalanarak uluslararas salk politikalarna bal kalarak hastalarmza en iyi hizmeti vermek amacyla bir yldr buradayz.

Alannda uzman ve tecrbeli hekim kadromuzla ve gler yzl ekibimiz ile nice salkl yllarda birlikte olmaya devam edeceiz.

Al trenine ilgi youndu

Al trenine ilgi youndu

MUSTAFAKEMALPAALILARA HZMET VERECEK

ZEL MEDTERCAN TIP MERKEZ AILDI

Ortopedi ve Travmatoloji Uzman Operatr Doktor Fatih Volkan Tercan tarafndan kurulan zel Meditercan Tp Merkezi Mustafakemalpaada hizmete girdi. Tatkavakl Kavanda dzenlenen al trenine vatandalar byk ilgi gsterdi. Ala Mustafakemalpaa Belediyesi eski Bakan Sadi Kurtulan, siyasi parti temsilcileri ve vatandalar katld.

 


LEDEK TEK ZEL SALIK MERKEZ݅

Bursada zel Ceylan Hastanesi iindeki ortopedi ve travmatoloji biriminin iletmeciliini de yapan Tercan, Mustafakemalpaa ilesindeki ihtiya zerine bu tesisi atklarn syledi. Tercan, uzun yllardr devlet kurumlarnn desteiyle salklarna kavuan Mustafakemalpaallarn artan nfus ve Bursaya olan mesafe yznden acil salk zmlerine ulama anlamnda zorlandklarna dikkat ekerek, ilede byle bir talebin olumas zerine deneyimli hekim kadrolaryla bir hastanenin btn niteliklerine sahip ve ilenin tek zel Salk Merkezini kurduklarn syledi. Tercan, artk Mustafakemalpaallarn uzun mesafeler kat etmeden, kendi ilelerinde, uzman salk ekibiyle, nitelikli salk hizmetine kavuturduklarn vurgulad.

HTYACA YNELK HER BRM BULUNUYOR

zel Meditercan Tp Merkezinde bata ortopedi ve travmatoloji blm olmak zere fizik tedavi ve rehabilitasyon, kadn hastalklar ve doum, genel cerrahi, gz hastalklar, dahiliye, ocuk sal ve hastalklar, radyoloji blmleri yer alyor. Ayrca merkezde; doum nitesi, ameliyathane, 7/24 ak acil servis ve zel ambulans hizmetleri imkanlar bulunuyor.

Getiimiz 10 ylda tedavi yaklam en fazla deien blgelerden biri ayak bileidir.
Ayak bilei tibiann ana eklem yzeyinin d ksmdan fibulann destekledii yuva ile talus kemiinin eklem yapmasyla oluur.
Bu eklemdeki yapy ve kazalarndaki tedaviyi karmaklatran faktr ise iteki 4, dtaki 3, ve stte tibia fibulay balayan 1 (syndesmos) badr.
Bu ok saydaki ba yaps eklemin kusursuz hareketinin kontroll olmasn salar.
 
Ayak bilei burkulmas sonras ayak bileinde;
Ar
ime
Kzarklk, birka gn sonra morarma
Dokununca hassasiyet
Arlk verirken ar ve zerine basamama


Tedavi:
En sk grlen yaralanma d ba yrtlmalardr.
ok hafif olanlar (grade I) dnda byk ounluuna al uygulanmas gerekir.
Al uygulanmayan vakalarda balar tam formunda iyileemez ve ayak bileinde srekli burkulmalar olur
Ayak bileinin fizyolojik ne-arkaya hareketine yuvarlak bir hareket eklenir. Bu da zamanla kirelenmeye neden olur.
Gnmzde zerine kolaylkla baslabilen, banyo yaplabilen, zerine ayakkab giyilebilen al teknolojileri nedeniyle risk almak son derece anlamsz hale gelmektedir.
Al sresi yaralanmann arlna gre 3-6 haftadr.  
ok ciddi olanlarda ameliyat gerekebilir
balar nadiren yrtlr ve byk ksmna cerrahi mdahale gerekir.
Aksi halde ba iyilemez ve d ba yrtklarna benzer biimde tc bir hareket geliir ve ksa sre (1-3 yl) ciddi kirelenmeler oluur.

Merkezimizde Covid-19 tedbirleri kapsamnda uygulanan kstlamalarda, Cumartesi gnleri hizmet vermeye devam ediyoruz.

Her ya grubuna baaryla uygulanan artroskopi, eklem hastalklarnn tan ve tedavisinde kullanlr. Artroskopi kelimesi latinceden alnm olup, Artros(eklem) ve skopi (gzlemek) anlamna gelen kklerden tretilmitir. Yani, artroskopi "eklemin iine bakmak" anlamna gelir. Eklemin iini grmemizi salayan alete ise artroskop denir. Artroskop, fiberoptik k kaynana balanm mercek ve video kamera sistemlerinden oluur. Eklem ierisini gzlemek iin, 0.5 cm'lik deliklerden artroskopinin optik sistemi eklemin ierisine sokulur. Skop denilen optik sistemin ucuna taklan bir kamera ile monitrden btn eklem ii grlr. Grntler videoya kaydedilebilir, fotoraf alnabilir.


Artroskopik giriim iin ameliyathane artlar ve anestezi gereklidir. Tansal artroskopi lokal anestezi ile yaplabilir. Cerrahi artroskopi iin sklkla genel veya spinal (belden uyuturma) anestezi gereklidir. Optik aleti eklem iin sokmak iin 0,5 cm boyunda bir kesi yaplr. Tan ve tedavi iin birka kesi daha gerekebilir. Cerrahi ilem iin gereken aletler ikinci bir kesi ile eklem ierisine sokulur. Artroskopik giriim sonras ounlukla hafif ar kesiciler yeterli olur. Yaplan ilemin cinsine gre hastanede kal sresi bir ile iki gn aras deiir, apraz ba veya diz kapa k tamiri yaplan hastalar dnda genellikle yat sresi bir gndr. yileme sresi, yaplan giriimin byklne gre deiebilmekle birlikte olduka ksadr. 

Futbol gibi karlkl temas sporlarnda dizin dnmesi, ani hareketlerde meydana gelen katlanma, tek diz zerine yk alnmas sonrasnda menisksler yrtlabilir.
-Sporcularda bu yaralanmalara n apraz ba (B) yaralanmalar da elik edebilir.
-leri ya grubunda ise menisksler herhangi bir travma olmakszn dizde gelien dejenerasyon ve kkrdak hasarna bal olarak yrtlabilirler.
-Ayrca her ya grubunda bir travma olmakszn dejenerasyonla giden yrtklar grlebilir.
-Gen insanlarda menisksler daha salam olduundan daha kuvvetli travmalarla yrtlabilir. leri yalarda menisks dokusu daha zayf olduundan daha basit travmalarla da yrtlabilir.
- menisksn daha geni ve kaln olmas ve medial yan baa skca yapm olmasndan dolay daha hareketli d meniskse gre daha sk yaralanr ve yrtlr.

Belirti ve ikayetler:

-Menisks yrtnda ilk karlalan bulgular ar ve dizde iliktir.
-Diz ekleminde kilitlenme (dizin tam alamamas veya kapatlamamas) elik edebilecek bulgulardandr ve yrtlan menisksn mekanik bir bariyer oluturarak eklem hareketlerine engel olduunu gsterir.
-Dizin i ve d yan ksmndaki menisks zerine basmayla hassasiyet,
-Eklemden hareketler srasnda ses gelmesi,
-Dizde hareket kstll olas dier bulgulardr.

TANI:

ncelikle hastann travma hikayesi ve ikayetlerinin nasl balad sorgulanr daha sonra  tan iin yaplan zel muayene yntemleri vardr ve bu muayeneler srasnda menisks yrtndan pheleniliyorsa dier tan yntemlerine ulalr. Rntgenler menisksleri gstermemekle birlikte diz iinde baka bir sorunun olup olmad hakknda bize bilgi verir. Meniskslerin grntlenmesi iin MRI istenebilir. MRI bize yaklak %80-%95 orannda menisks hakknda bilgi verir. Diz ekleminin kilitli kald durumlarda artroskopik muayene nerilebilir. Menisks yrtklar birka tipte olabilir:
-Radyal yrtk
-Longutudinal yrtk
-Transvers yrtk
-Kova sap yrtk
-Flep tarz yrtk
-Kompleks yrtk
-Dejeneratif yrtk
 

TEDAV

Menisks yrtklarnn balang tedavisi:

-stirahat
-Buz uygulamas
-Kompresyon (bas uygulamas, bandaj gibi)
-Dizin kalpten yukar kaldrlarak yerekiminin etkisiyle diz ii biriken svnn boaltlmas
 eklinde zetlenebilir,
Bu tedavinin takibinde dizde kitlenme ve kronik yaknmalar gibi ikayetler gelimez ise tedavi istirahat sresi boyunca srer ve biter. Menisknn sadece 1/3 d (eklem kapslne yakn) blmnde kan dolam vardr. Bu blgelerdeki yrtklarda, menisks kendi beslenmesi sayesinde  iyileebilir. 2/3 i blgede ise tam bir tamir olmaz. Yinede her zedelenmi menisks bulgu verecek diye bir kural da yoktur.
Tedavi konservatif ve cerrahi olarak ikiye ayrlr. Ama ncelikle konservatif tedavi yaplmal ve daha sonraki takibe gre cerrahiye karar verilmelidir.

Cerrahi Tedavi:

lk mdahaleyi takiben ar, ilik ve dizde kilitlenme ikayetleri devam ediyorsa ve ikayetler gnlk aktiviteyi etkilemeye balad ise cerrahi tedavi planlanmaldr. Burada ana hedef menisksleri olabildiince korumaktr. Eer menisks korunamyorsa meniskslerin bir ksm veya tamamn kartlmasn ieren menisektomiler  yaplmaldr.
Meniskslerin d ksmnda kanlanma mevcuttur ve bu diki atlan blgede kaynamann olma ihtimalini arttrr o nedenle bu blgedeki yrtklarda diki alternatifi ilk dnlmesi gereken yntemdir.Menisksn 1/3 orta ksmnda da bir miktar kanlanma mevcuttur o nedenle buradaki yrtklarda da diki dnlebilir ama dikili blgenin kaynama ihtimali daha dktr. 1/3 i ksmda ise kanlanma olmad iin diki alternatifi dnlmez.
Bugn gnmzde menisks cerrahisi artroskopik olarak yaplmaktadr.Artroskopik olarak:


1.Menisektomi:

Hasarl menisksn bir  blm veya tamam kesilerek karlr. Kk yrtklarda menisksn de kk bir blm alnd iin hastalarda herhangi bir fonksiyonel kayba neden olmaz. Menisksn 1/3 ksmnn iyileme ans olmad iin alnr. Yine ok paral byk yrtklar da alnmak zorunda kalnabilir.

Menisks alnmasnn avantaj hastalarn ameliyattan sonra spinal anestezinin zlmesi ile birlikte  yrmesi  ve 3 hafta sonra spora dnmeleridir.

Dezavantajlar ise menisksn byk ksmnn alnd durumlarda bu ciddi bir fonksiyonel bozuklua bal zaman iinde diz arlarna ve kirelenmeye neden olabilir. Bu nedenle gereksiz durumlarda menisksn alnmamas, dikilmesi nerilir.

2.Menisks Dikii:

Artroskopik deneyimi fazla olan ortopedik  diz cerrahlar tarafndan yaplmas gereken bir ilemdir. Menisksn 2/3 d (eklem kapslne yakn) ksm iyileme potansiyeli gsterir. Yine bu 2/3 lk d blge menisks fonksiyonlarnn % 90 n yapar. Bu nedenle bu blgedeki yrtklar mmkn olduunca dikilmelidir.
Avantaj var olan menisksn korunarak iyiletirilmesi ve  uzun vadeli bir diz performans salar.
Dezavantajlar ise ameliyat sonras 6-8 hafta koltuk denei kullanlmas ve  % 10 dikilen yrtn iyilememesi, spora dnn 3-4 ay bulmasdr.

lk kk sonrasnda  omuzun sabitliini salayan dokularn bir ksmnn iyileememesi yeniden ka neden olur. Bunlardan en sk grleni labrum denen kkrdak destein kemie yapma yerinden ayrlmas,  omuz kapslndeki geveme ve  kol (humerus) kemiinin kresel yapdaki ba ksmndaki defektlerde sorumlu tutulmaktadr. Bu problemlerin onarld cerrahi mdahaleler sonras bile yeniden kklar grlebilmektedir.

Tekrarlayan omuz kklar eklemde bozulma ve kirelenmelere neden olabilirken  omuz evresi kas  ve tendonlarda kalc hasarlar oluturabilir. Bu nedenlerle tekrarlayan omuz kklarnda cerrahi tedavi nerilir.

Omuzunuz ilk ktnda derhal doktora bavurun. kn yerletirilmesi kolayca baarlamazsa fazla zorlamadan genel anesteziyle yaplmaldr. kk yerine yerletirildikten sonra omuz 3-4 hafta gevek bir tesbit yaplmaldr. Bu tesbit iyileebilecek dokularn iyilemesine olanak verir. Tesbit sonras omuz adelelerinin kuvvetlendirilmesi de nemlidir. Btn bunlara ramen omuzunuz yeniden kabilir.

 

Tekrarlayc kk tipleri :

1- Travmatik kklar

lk kn nemli bir travma ( dme,arpma,trafik kazas vs.) ile olduu, tek yne (ne veya arkaya) kklarda, krek kemiinde eklem yapsna katlan labrum dediimiz, kol kemiine bariyer grevi yapan yap zedelenir ve krek kemiine yapt yerden ayrlr ve bariyer yaps zedelendii iin(Bankart lezyonu)  omuzun tekrar kma olasl artar ve tekrarlayc kklarda sadece cerrahi tedavinin etkili olduu kk tipidir
Tekrarlayc omuz kklarnn % 90 klasik travmatik kklardr. lerleyen vakalarda kklar ok kolay olabilmekte ve hastalar genellikle omzunu kendileri yerletirmeye balamaktadrlar. Tek tedavi seenei cerrahi dir.

 

2. Atravmatik kklar:

lk kn nemli bir travma olmadan, gnlk aktivasyon srasnda fazla zorlama ile oluan (kolu evirmek, frlatma, ters bir hareket yapmak gibi), hem arkaya hem ne kan, genellikle her iki omuzda grlen, tedavisinde nceliin fizik tedavi olduu ve operasyonunda da kapsl operasyonlarnn yapld kk tipidir.
Bu hastalarda omuz ok kolay kmakta ve yerine girmektedir. yi ve deneyimli ellerde yaplan fizik tedavi ile % 80 tedavi olmaktar. Fizik tedaviye cevap vermeyenler ise cerrahi yntemlerle tedavi edilebilmektedir.

 

3- stemli kklar:
Hastalar omuzlarn istemli olarak ne ve arkaya karp yerine yerletirirler. Bu hastalarn ncelikle istemli kk yapmaktan vazgemeleri gerekir. Bunun iin bazen psikolojik tedavi gerekebilir. stemli kk yapmaktan tamamen vazgeen hastalarda atravmatik kktaki gibi tedaviye devam edilir. Fizik tedaviye ramen belirli hareketlerde kk oluuyorsa cerrahi tedavi denenebilir fakat cerrahi tedavi baars olduka dktr.

 

Cerrahi Tedavi:

Bir cerrahiden beklenen zellikler unlardr;

1. Dk nks oran
2. Dk komplikasyon oran
3. Dk yeniden operasyon oran
4. leride eklemde kirelenme olasl dk olmal
5. Omuz ekleminde hareket kstll yapmamal
6. Vakalarn byk ounluuna uygulanabilir olmal

Genelde artroskobik % 80, ak operasyonlar ile % 85 ler civarnda baar salamaktadrlar. Artroskopik cerrahi teknik olarak olduka zor ve zel bir eitim gerektiren bir tekniktir. Baar oran iyi ellerde %90 dr.

 

ARTROSKOPK CERRAH:

Avantajlar
Ek patolojiler tedavi edilebilir.
Ameliyat sonras daha azdr
Rehabilitasyonu daha kolaydr
Eklem  hareketlerinde kstlanma riski az
Ciltte daha az iz brakr
Cerrahi sresi ksadr

 

Dezavantajlar 
Kemik eksikliine bal tekrarlayan kklar tedavi edilemez
Cerrahi tekniin mkemmellemesi zaman alr
Yeterli destek dokusu yoktur
Nks riski ok kk oranda da olsa daha yksektir.

Omuz kklarnn deiik tiplerinde deiik artroskopik cerrahi yntemleri vardr.

1. Artroskobik bankart tamiri; Labrum denilen omuz yuvasnn n ksmnda bulunan kkrdak destek tekrarlayc omuz kklarnn en nemli nedenlerinden biridir. Arkada 1 nde 2 kk bir delik araclyla yaplan bu cerrahide labrum orjinal yerine dikilir. Bu kkrdak paray kemie tesbiti iin ucunda ip bulunan 3-5 mm lik bir vida kemie yerletirilir ve labrum da ip kullanlarak kemie dikilir.

2. Eklem kapslnn daraltlmas; Labrumun yrtk olmad, labrumun tamamen dejenere olduu tekrarlayc omuz kklarnda veya labrum tamirine ek olarak yaplr. Ama tekrarlayc kklarla bollam eklemi kapslnn daraltlmasdr. Daraltma iin bol kapsln alt blmnden balanarak yukar doru dikilerle bolluk sklatrlr.

3. Dalama :Bollam eklem kapslnn  artroskopik olarak eklem iinden radyofrekans akm kullanlarak stlmas ve sonrasnda kapsln bzmesi ile zetlenebilecek tedavi yntemidir. Tek bana uygulanabilecei gibi bankart tamirine ek olarak da yaplabilir.Komplikasyonlar nedeni ile kullanm azdr.
Ameliyat sonras dnemde kol 4 hafta askda kalr. Askda kald srece gnde 3 kez verilen omuz sallama ekzersizleri yaplr. Hasta 5. gnden itibaren banyo yapabilir. Kolun askda kald sre iinde ask karlarak omuz sabit kalmak zere yemek yenilinebilir, bilgisayar kullanlabilir ve yaz yazlabilir.

4-6 haftalar aras pasif ve kstl aktif hareketlere izin verilir. 6-10. haftalar arasnda aktif hareketler ve eitlilii  arttrlr. Bu srete hastalar gnlk ilerinin byk ksmn yapabilir, kolun omuz seviyesinin zerine yana almas dndaki hareketlere izin verilir. 10 ve 12. Haftalar arasnda  omuz hareketlerinden frlatma hareketi dndaki hareketlere izin verilir. 12-16. haftalarda tm hareketlere izin verilmeye balanr. 16. haftada spora izin verilir. Kolun bast pozisyonunda youn kullanld sporlara (Tenis, basketbol, voleybol, )6. ay sonrasnda izin verilir.
Ameliyat sonras uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon en az cerrahi kadar nemlidir.

REFL HASTALII

Reflnn kelime anlam geriye doru kamak tr. Gastrozofageal refl y mide ieriinin yemek borusuna kamas olarak tanmlayabiliriz. Burada yemek borusuna kaan mide iindeki muhteviyat asit olabildii gibi, bazen de on iki parmak barsandan mide iine ve buradan da yemek borusuna kaan safra ve pankreas svlar olabilir. Bu kaak belli bir srenin ve miktarn stnde olunca ciddi problemlere neden olarak nemli salk sorunlarna yol aabilir.

Refl hastal gnmzde en sk rastlanlan sindirim sistemi hastaldr. Refl bebeklerde bile olabilmektedir. Fakat en sk 30-40 ya grubunda ortaya kmaktadr. Bebeklerdeki refl, sklkla bebein geliimi ile birlikte ileri tedavi gerektirmeksizin 2 yana kadar kendiliinden dzelir. Dzelmedii ve ciddi salk problemlerine yol atnda ila tedavileri dahil, ameliyat dahi gerektirecek tedavi yntemleri ihtiya duyulabilir. Bunun yan sra hamilelerin te ikisinde de refl ikayetleri grlebilir ve hamileliin sonlarna doru ikayetler artabilir. Doum sonras refl sklkla kendiliinden geer.

Reflde grlebilen yaknmalar, aza ac su gelmesi, gste yanma, gs ars, ses kskl, sk farenjit, astm, kronik ksrk, az kokusu eklinde olabilir.

Yenilen yemein geriye doru kamas, gste yanma veya ar hissine yol aabilir ki bu durum en ok kalp hastalklar ile karabilir. Yemekten sonra yatldnda veya ne eilindiinde geriye ka ve gste yanma daha belirgindir.

Refl tansnn konulmasnda ilk basamak hastann ikayetleridir. Aza ac su gelen ve tipik yanma ikayetleri olan bir hasta asit basklayc ilalardan da yarar grdn sylemekte ise byk olaslkla sorun refldr.

Tanda ilk yaplmas gereken tetkik endoskopidir. Endoskopide yemek borusunda asit tahriine bal bulgular grlebilecei gibi, reflye neden olabilecek bir mide ft da tehis edilebilir. Endoskopi, ayrca kanser iin risk oluturan Barrett mukozas varln saptanmasna ve buradan tehis iin para alnmasna olanak salar. Ayrca refl ile karabilecek, gastrit, lser veya kanser gibi hastalklarn ayrt edilmesini salar. Yemek borusunda herhangi bir tahri olmadan da refl olabilir. Byle bir durumda reflnn ayrt edilmesinde, yemek borusuna kaan asitin gsterilmesi (yemek borusunun 24 saatlik asit lm), kaan muhteviyatn kat, sv, gaz olmasnn saptanmas (empedans lmleri) veya safral svnn kan gsterilmesi (bilitech) gibi yntemlere bavurulur.


REFL HASTALIININ TEDAVS

Refl tedavisinde, bir takm nlemler ve ila tedavisi veya cerrahi tedavi uygulanmaktadr. Yeni gelitirilmeye alan dier baz yntemlerin ise henz yeterli bir etkinlii ispatlanmamtr.

Refl hastalnda alnabilecek basit bir takm nlemleri sralayacak olursak:

 • Yemekten sonra 3-4 saat sre ile yatmamak ve yatan ban ykseltmek,
 • ne doru ok fazla eilmemek,
 • Alkol, bira, kola veya maden suyu gibi gazl ieceklerin almn tamamen kesmek,
 • Nane, soan, sarmsak, ikolata gibi gdalarn almndan kanmak ve baharatl veya kzartma tarznda yiyecekler tketmemek,
 • imanlk var ise kilo vermek,
 • Sk pantolon giymemek ve sk kemer kullanmndan kanmak,
 • Portakal, limon gibi asitli meyvelerden kanmak,

nlemlere ek olarak, ila tedavisi uygulanmaktadr. Asit gidericiler, mukoza yzeyini kaplayarak etki eden koruyucu ilalar ve asit salglanmasn engelleyen etkili baz ilalar kullanlmaktadr. nlemlere ve ilalara karn rahatlamayan ya da hayat boyunca bunlar uygulamak istemeyip daha abuk kesin sonu isteyen hastalarda ise anti-refl cerrahisi yaplabilir. 8 12 haftalk ila tedavisi ve bir dizi diyet ve sosyal yaam nlemi sonrasnda rahatlamayan ve refl ikayetleri devam eden hastalarda ameliyat nerilebilir. Anti-refl cerrahisi, hastann ikayetlerini ortadan kaldrmak ve ilasz bir yaam iin nerilmeli ve uygulanmaldr. Ameliyatn baar ans ortalama olarak %80-90 civarndadr.

Cerrahi mdahale olarak laparoskopik (kapal) refl ameliyat gnmzde kabul gren en iyi yntemdir. Herhangi bir sorun kmad takdirde ameliyat sonras 8 saat sonra hasta, sv gdalarn almna balayabilmekte ve yine ameliyattan sonraki 18-24 saat iinde taburcu olabilmektedir.

Ameliyattan sonra en ok grlen istenmeyen durum ise, byk ounlukla geici olan ve daha ok kat gdalara kar oluabilen yutma gldr. Byle bir sorunla karlaldnda, genellikle ortalama olarak 1 ayda kendiliinden dzelmektedir. Tedbir olarak ameliyat sonras nce sv gdalarla beslenme balayp, yava yava kat gdalara gei yaplr.

Baz hastalarda, ikinlik ve gaz ikayetlerinde art olabilmektedir. ikayetleri fazla olanlarda gaz giderici ilalar ile nlem alnabilir.

Ameliyat sonras dikilerin zorlanmamas iin hastalarn ar kaldrmamas, yukarlara uzanmamas, ksrkl hastalklarn hzlca tedavisi gibi nerilerimiz olmaktadr.

Kesin nedeni bilinmemekle birlikte, lserlerin, mevsim geilerinde ve en ok bahar aylarnda grld, ok eski yllardan beri grlen ve inanlan bir durumdur. Biz hekimler, bu dnemlerde sk mide veya onikiparmak barsa lseri tehisi koyduumuzda, lser mevsimi balad diye yorum yaparz. Nedeni; iklim deiikliine vcudun tam uyum salayamamas, i sebze ve meyvenin, bahar aynda daha fazla tketilmesi, baharda duygusal ve ruhsal dalgalanmalarn oluturduu stres ve asit fazlal gibi sebepler dnlebilir. Kesin nedeni ise bilinmiyor.

O zaman, nedir bu lser? lser kelimesini kabaca yara olarak tanmlayabiliriz. Biz burada sadece mide ve onikiparmak barsa lserlerinden bahsedeceiz. Mide ve onikiparmak barsann i yzeyini deyen rtnn en az 5 mm genilikte, derin yaralardr. Temel sebep bu rty koruyan faktrler ile bozan sebepler arasndaki dengenin bozulmasdr.

Gnmzde lser oluumunda ve tekrarlamasnda en ok sorumlu tutulan Helikobakter Pilori denilen ve mide i rtsnde yaayan aside direnli bir bakteri ve NSAI denilen aspirin ve benzeri ar kesicilerin yol at lserlerdir.

Karnn st tarafnda bulunan ar en sk rastlanan yaknmadr. Onikiparmak barsa lserinde genellikle yemek ile geen bir ar sz konusudur. Onikiparmak lserinde daha belirgin olmak zere mide lserinde de geceleri uykudan uyandran ar sz konusu olabilir. Mide lserinde itahszlk ve kilo kayb olabilir. lserli hastalarda bazen hazmszlk, ikinlik, yanma, bulant gibi belirtiler elik edebilir. lser kanamas olur ise, kahve telvesi gibi kusma veya siyah dk grlebilir. lser delinmesi olur ise ani ok iddetli ar oluur. lsere bal onikiparmak barsann daralmas olur ise kusma, kilo kayb olabilir.

Kesin tehis, yemek borusu, mide ve onikiparmak barsann incelenmesini salayan gelitirilmi video endoskopi sistemleridir. Bunlarla HD kalitesinde grnt elde edilip, gereken durumlarda ilem esnasnda biyopsi alnabilmektedir. Bu biyopsi rnekleri mide lserlerinde kanser tansnn ayrt edilebilmesini salamasnn yannda, gastrite ait detaylar ve H. Pilori varl gsterilebilir. Ayrca mide mukozasndan alnan para ile H. Piloriye ait direkt test de yaplabilmektedir. Ayrca aktif kanayan lserlere, bu ilem esnasnda kanamay durdurucu ilave giriimler yaplabilmektedir. Azdan ila iilerek ekilen ve eski yllarda sk kullanlan mide grafilerine, nadiren ihtiya duyulabilir.

H. Pilori iin de biyopsi yaplmadan uygulanabilecek testler de bulunmaktadr. re-nefes testi, kan veya dkda yaplan baz testler bunlardan bazlardr.

lserli hastalarn beslenmesinde baz gdalara dikkat etmesi gerekmektedir. Kabaca baz dokunacak gdalar sralayacak olursak; btn asitli iecekler (gazoz, kola), ay kahve, kakao, yada kzarm yiyecekler (etler, sebzeler, tatllar), baharatl yiyecekler, baklagiller, bulgur, msr, turu, salal ve sirkeli gdalar, tahin-pekmez, tahin helvas, asitli meyveler)

lser tedavisinde, lsere yol aan nedenlerin ortadan kaldrlmas gerekir. Bu nedenle doktorunuzun nerileri ve tercih ettii ila tedavisi iin; genel nlemlerin yan sra, var ise H. Pilori enfeksiyonu tedavi edilir. NSAI (aspirin ve benzeri ar kesici, iltihap giderici) ilalar ilalar kesilir veya mideye zarar vermeyenler ile deitirilir. Asit azaltc veya mukoza koruyucu ilalar verilir.

Helikobakter tedavisi iin, genellikle; iki farkl antibiyotik ve lser ilalar ile (PPI) olan, l tedavi, 14 gn uygulanr.

lalarla tedavi olmayan, ya da kanama, darlk, delinme gibi komplikasyon gelien hastalarda cerrahi tedavi gerekir.

nemli olan; erken tehis ile komplikasyonlar olumadan, lseri tedavi etmektir.

E-Randevu ve E-Laboratuvar sistemi artk hizmetinizde.

E-ilemler mensnden randevu alabilir, laboratuvar tahlil sonularn renebilirsiniz.

Trke anlam olarak snnet, erkein cinsel organn u ksmndaki  fazla derinin, kesilip ayrlmas ilemidir.

Snnetin Faydalar Nelerdir?

Snnet; penis ucu temizliinin salanmas, tekrarlayan penis ucu iltihaplarnn nlenmesi, yeni doan dneminde yaplrsa, idrar yolu iltihab grlme riskinin drlmesi, cinsel yolla bulaan hastalklarn azalmas, snnetli erkeklerin cinsel temasta bulunduklar kadnlarda, rahim az kanseri riskinin azalmas, penis ba kanseri riskinin azalmas gibi faydalar vardr.

Snneti Kim Yapmal?

Snnet uzman bir doktor tarafndan yaplmaldr. Bu doktor; Genel Cerrah, rolog, ocuk Cerrah, Plastik Cerrah gibi farkl cerrahi bran hekimi olabilir. Snnet konusunda deneyimi olan bir hekim tercih sebebidir. Uzman bir hekim tarafndan yaplmayan snnetlerde; steril malzeme kullanlmamas, yara enfeksiyonu grlme ihtimalini arttrd gibi, hepatit B, hepatit C veya HIV (AIDS) gibi bir takm bulac ciddi enfeksiyonlara da yol aabilir. Ayrca penis ba yaralanmalar, snnet derisinin gereinden az veya fazla kesilmesi, idrar delii yaralanmalar, kanama gibi bir ok komplikasyonun ortaya kma olasl artar. Snnet, uzman hekim tarafndan yaplarak yara dikildii iin iyileme daha hzl olur ve snnet sonras kanama gibi riskler daha dk olur.

Snnet Nasl Bir Anestezi ile Yaplmaldr?

Snnet gerektii zamanlarda genel anestezi altnda yaplabilir. Bu zellikle ar fobisi olan, snnet esnasnda hareketli olan ocuklarda tercih yntemidir. Snnet iin Genel anestezi  (Sedasyon)  tercih sebebi olmakla birlikte,  lokal anestezi ile de uygulanabilir. Bebekler ve  ya yeterli olgunlua ulam, snnet fobisi olmayan ocuklar ile eitli sebeplerden ileri yalara kadar snnet olmam kiiler , lokal anestezi ile kolaylkla snnet edilebilir.  Biz birok ocua I pad veya tablet ile oyun oynarken kolayca snnet yapabilmekteyiz.

Snnet Hangi Yalarda Yaplmaldr?

 Snnet yapma ya ile ilgili farkl grler de bulunmakla birlikte; genellikle; tbbi zorunluluk olmakszn, istee bal snnet iin nerilen baz ya gruplar vardr. Bu dnemler 6 ile 15 ay, 2 ile 4 ya ve 7 ile 10 ya aralardr.  4-6 ya aras  erkek ocuklarn ruhsal-cinsel geliimi asndan kritik bir dnemdir. ocuun salkl bir ekilde ruhsal-cinsel geliimini tamamlayabilmesi iin tbben zorunluluk olmadka 4-6 ya arasnda snnetten kanlmas nerilir. Bu sebepler nedeniyle baz uzmanlar ise 2 ile 7 ya arasnda snnet yaplmamasn nermektedirler. Snnet yaplmas zorunlu olduu, ara yalarda bulunan ocuklarda  genel anestezi tercih etmek daha uygundur.

Snnet sonras sk  bandaj veya sarg uygulamas nermiyoruz. Ertesi gn bandajlar aarken ocuk daha fazla sknt duyabilmekte, kanama tetiklenebilmektedir. Genellikle ilk gn dnda ar kesici ihtiyac olmamaktadr. Normalde snnet ncesi koruyucu antibiyotik gerekmez. Snnet sonras  nadiren geliebilecek enfeksiyon durumlarnda ihtiya olabilir.

Hipospadias dediimiz, idrar kanalnn doutan, penisin alt tarafna ald durumda, snnet yaplmamasnn gerektii  nemli bir durum vardr. Halk arasnda yarm snnetli veya peygamber snnetli diye tarif edilen  bu bozukluun dzeltilmesi iin, yaplacak ameliyatta snnet derisi kullanlaca iin snnet yaplmamaldr.

Obezite Birok Hastala Neden Olabilir

Obezite Birok Hastala Neden Olabilir

Obezite gnmzde nlenebilir lmlerin sigaradan sonra ikinci en nemli nedenidir.

Diyabet, kalp damar hastalklar, hipertansiyon, hiperlipidemi, beyin-damar hastalklar, baz kanserler, uyku apne sendromu, karacier yalanmas, gastrozefagial refl, safra hastalklar, depresyon, infertilite, polikistik over hastal ve osteoartroz gibi hastalklara neden olabilir.

Dnya Salk rgtne  gre, dnya genelinde 2016 ylnda 1,9 milyar fazla kilolu ve 650 milyon obez yetikin olduu tahmin edilmektedir. lkemizde de obezite skl hem yetikin hem de ocuk ve adolesanlarda giderek artmaktadr.

Obezite, yksek enerji almna sekonder olarak vcutta ar ya birikimi ile geliir. Vcut ya yzdesini belirlemek kolay olmad iin obezite, ar yadan ziyade ar kilo olarak tanmlanmaktadr. Obezite tanm ve derecelendirmesinin beden kitle indeksine dayanarak hesaplanr. BK= Arlk (kg)/Boy (m2 ). BK > 30 olan kiiler obez olarak deerlendirilir.

Kk Hcre Nedir?

Kk Hcre Nedir?

Kk Hcre Nedir?

Kk hcre vcutta bulunan tm hcrelere dnme potansiyeli olan ana hcrelerdir. Embriyonik kk hcre ve yetikin kk hcre olarak ikiye ayrlr. Yetikinlerdeki kk hcreler, erikin dokular yenileyebilme yetisine sahiptir ve vcudun onarmnda grev alr.

Kök hücreler iki özellikleriyle tanmlanrlar. Birincisi, bölünebilir olmalar ve ayn türden yeni kök hücreler meydana getirebilmeleri, yani kendilerini yenileyebilir olmalardr. İkincisi, belirli bir işlevi yürütecek deri, kas ya da kan gibi özelleşmiş hücrelere olgunlaşabilmeleri ya da farkllaşabilmeleridir.

 

Kk Hcre Tedavisi Nedir?

Kök hücre tedavisi, hastann hasarlanmş hücre ya da dokularn onarmak veya yenilemek için kök hücreleri ya da kök hücrelerden köken alan hücreleri kullanan bir tedavi yöntemidir. Kök hücreler kana verilebilir ya da hasarl dokuya doğrudan nakledilebilir, hatta dokunun kendi kendisini onarmas için hastann kendi dokularndan üretilebilir.

Eklemlerde farkl nedenlerle ortaya kabilen kkrdak hasar, zellikle diz ve kala ekleminde zamanla anma, ar ve sonunda da kirelenme olarak tanmlanan artroza sebep olur. Kkrdak ok zel yap olduundan kkrdak hcresi ldnde kendisini yenileyemez, kendi kendini iyiletiremez. Bu nedenle eklemlerdeki bu hasar durdurmak ve ilerlemesinin nne gemek gerekir.

Kk hcre tedavisi, erken dnemde kkrdak hasarlanmas balam, arl ekleme sahip ancak cerrahi iin erken olan veya ameliyat olmay istemeyen hastalarda, kkrdak hasarnn ilerlemesini azaltmak amacyla kullanlan bir yntemdir. Bununla birlikte, diz eklemi iinde eklem yzlerinin birbirine srtnmesini nleyip destek grevi gren menisks yrtlmasnda da kk hcre tedavisinden yararlanlmaktadr. 

 

Kk Hcre Nasl Elde Edilir?

Kk hcre, ya dokusundan ve kemik iliinden elde edilir. Hcrelerin alnma ilemi, hastann ar duymamas iin hastaya hafif sakinletirici verilir ve lokal anestezi altnda yaplr. Leen kemii veya gbek blgesinden alnan ya dokusu ierisindeki kk hcreler steril koullarda filtreleme ve ayrtrma ilemine tabi tutulur. Yaklak 20 - 30 dakika sren kk hcre hazrlk ilemi sonrasnda, elde edilen saf kk hcreler hastaya uygulanmaya hazr hale gelir.

 

Kk Hcre Tedavisinin Baarsn Etkileyen Faktrler Nelerdir?

Tedavinin baarsn arttran ana etken doru hasta seimi ve kk hcrelerin uygun teknikle elde edilmesidir. Bununla birlikte hastalarn kilo vermesi, dzenli egzersiz yapmas gibi yaam tarz deiiklikleri kk hcre tedavisinin uzun dnem etkisini artrmaktadr.

 

Hangi Ortopedik Hastalklarda Kk Hcre Tedavisi Uygulanabilir?

         Diz, kala, omuz, el ve ayak bilei gibi eklemlerin  kirelenmelerinde,

         Kala, omuz, diz, ayak bileindeki kemiklerin beslenmesinin bozulup, kemiklerin ve kkrdaklarn canllnn bozulduu avaskler nekrozlarda,

         Menisks yrtklarnda,

         Kaynamayan krklarda,

         Kas ve tendon bozulmalarnda yrtklarnda

 

Ortopedik Hastalklarda Kk Hcre Tedavisi Kimlere Uygulanamaz?

         Beden kitle indeksi 30un zerinde olan obez ve ok kilolu hastalara,

         Kirelenme ileri dzeye ulam ve kkrdak dokusu tamamen bitmi olan kiilere,

         Baklk sistemi farkl nedenlerle zayflam olanlara,

         Romatizmal hastalklar olan kiilere.

Kendi kannzdan gelen g!

Kendi kannzdan gelen g!

 

Kendi Kannzdan Gelen G!

Kiinin kendi kanyla iyilemesine imkan veren PRP (Platelet Rich Plasma-Trombositten Zengin Plazma) tedavisi vcudumuzun hastalklar iyiletirme potansiyelini kullanan yeni bir tedavi yntemidir. Dokularmzda herhangi bir hasar olutuunda kanmzda bulunan trombositler bu blgede toplanarak onarm srecini balatr. PRP uygulamasnn amac ise hasarl dokuya kan dolam ile tanabilecek olandan ok daha fazla sayda trombosit verebilmektedir. (Bu yntemle elde edilen trombosit younluu kandakine gre 8-13 kat fazladr.) Bylece hasarl dokunun hzla onarm balar ve iyileme sreci hzlanr.

Kas-iskelet sistemi yaralanmalar ve hastalklarnn iyilemesinde kullanlan bu tedaviyle; omuz arlar (kas skmalar ve yrtklar), dizdeki apraz ba yaralanmalar, eklem kirelenmesi, tenisi dirsei gibi inat dirsek arlar, topuk dikeni gibi birok rahatszlk tedavi edilebilmektedir.

 

PRP Nasl Elde Edilir?

Hastadan alnan 10 cc kadar kan bu i iin zel olarak hazrlanm tplere alnarak eitli ilemlerden geirilerek, iyiletirici faktrlerin daha youn olduu yaklak 2-3 cclik bir ksm enjektre alnr ve sorunun olduu blgeye uygulanr.

 

PRP Nasl Uygulanr?

Diz kirelenmelerinde diz eklemi iine hastaln iddetine gre 15 gn arayla 2 kez uygulanr. Tenisi dirsei, ail tendiniti, omuz tendon yrtlmalar gibi durumlarda ise bir ay ara ile enjeksiyon uygulamalar yaplmaktadr.

 

PRP Kimlere Uygulanmamaldr?

Trombosit says normalin altnda ise kanda phtlama sorunu varsa, ezamanl antikoaglan (kan sulandrc) tedavi alnyorsa, aktif enfeksiyon varsa, tmr veya gebelik varsa, PRP tedavisi uygulanmamaldr.

 

PRP Uygulamasnn Yan Etkisi Var mdr?

PRP ynteminin ciddi yan etkisi yoktur. Yalnzca yapld blgede geici bir ar ve ime yapabilir. Bu etki 1-2 gn iinde kendiliinden geer bu dnemde doktorunuzun nerecei ar kesicileri ksa sre kullanabilirsiniz.

Salkl bireylerin salk taramalarnn yaplp genel durumlarnn, ,

Salkl bireylerin salk taramalarnn yaplp genel durumlarnn, ,

Salkl bireylerin salk taramalarnn yaplp genel durumlarnn deerlendirilmesi ve henz ikayete yol amam olas bir hastaln tansn koymak iin yaplr. Check up yaptrmak kiinin kendine ve salna zen gstermesidir. Baz hastalklarda erken tehis son derece nemlidir. Bu nedenle check up taramalar sonucunda bu tr hastalklarn erken tehisi tedavi baarsn da artrmaktadr.

Check up programmz iin merkezimizle iletiime geerek  detayl bilgi alabilirsiniz.