+90 224 618 08 00

 • Telefon

  +90 224 618 08 00
 • Email

  bilgi@meditercan.com
Metabolik Sendrom

Metabolik Sendrom

Metabolik sendrom gelecekte diyabet ve kardiyovasküler hastalık gelişim riskini arttıran, birden fazla risk faktörünün bir arada bulunduğu metabolik bir disfonksiyondur. Tanı kriterleri içinde bel çevresi  ölçüsünde artış, kan basıncı yüksekliği ya da hipertansiyon tedavisi almak, açlık kan şekeri  ve trigliserid yüksekliği ve yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol düşüklüğü bulunur. Bir olguda Metabolik Sendrom  var diyebilmek için sayılan bu kriterlerden en az üç tanesinin varlığı şarttır.

Metabolik sendromun görülme sıklığı kilo artışı ile doğru orantılı olarak artar.

Metabolik sendrom risk faktörleri:

 • • Obezite
 • • İleri yaş
 • • Genetik
 • • Menopozal dönem
 • • Sigara kullanımı
 • • Düşük gelir düzeyine sahip olmak
 • • Yüksek karbonhidratlı beslenme alışkanlığı
 • • Fiziksel inaktivite

Obez olgularda obezite devam ettiği sürece diyabet, MetS ve kardiyovasküler risk faktörleri açısından yıllık aralıklarla mutlaka yapılması gereken değerlendirmeler şunlardır:

 • • Bel çevresi ölçümü
 • • Kan basıncı ölçümü
 • • Açlık kan şekeri (AKŞ)*
 • • Glikozillenmiş hemoglobin (HbA1c)*
 • • Lipid paneli