+90 224 618 08 00

  • Telefon

    +90 224 618 08 00
  • Email

    bilgi@meditercan.com
Artroskopi Nedir?

Artroskopi Nedir?

Her yaş grubuna başarıyla uygulanan artroskopi, eklem hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılır. Artroskopi kelimesi latinceden alınmış olup, Artros(eklem) ve skopi (gözlemek) anlamına gelen köklerden türetilmiştir. Yani, artroskopi "eklemin içine bakmak" anlamına gelir. Eklemin içini görmemizi sağlayan alete ise artroskop denir. Artroskop, fiberoptik ışık kaynağına bağlanmış mercek ve video kamera sistemlerinden oluşur. Eklem içerisini gözlemek için, 0.5 cm'lik deliklerden artroskopinin optik sistemi eklemin içerisine sokulur. Skop denilen optik sistemin ucuna takılan bir kamera ile monitörden bütün eklem içi görülür. Görüntüler videoya kaydedilebilir, fotoğraf alınabilir.


Artroskopik girişim için ameliyathane şartları ve anestezi gereklidir. Tanısal artroskopi lokal anestezi ile yapılabilir. Cerrahi artroskopi için sıklıkla genel veya spinal (belden uyuşturma) anestezi gereklidir. Optik aleti eklem için sokmak için 0,5 cm boyunda bir kesi yapılır. Tanı ve tedavi için birkaç kesi daha gerekebilir. Cerrahi işlem için gereken aletler ikinci bir kesi ile eklem içerisine sokulur. Artroskopik girişim sonrası çoğunlukla hafif ağrı kesiciler yeterli olur. Yapılan işlemin cinsine göre hastanede kalış süresi bir ile iki gün arası değişir, çapraz bağ veya diz kapağı çıkığı tamiri yapılan hastalar dışında genellikle yatış süresi bir gündür. İyileşme süresi, yapılan girişimin büyüklüğüne göre değişebilmekle birlikte oldukça kısadır.